شبکه سازی

و چه نیروی شگفت انگیزیست دست هایی که به هم پیوسته است

وقتی به دریا فکر کنیم مجموعه ای از قطره ها را میبینیم که کنار هم ایستاده اند. شبکه ساختن برای ایده ها هم شبیه راهیست که قطره ها رفته اند. این به هم پیوستن در محیط مطلوب شکل می گیرد و شرط میزبانی ما هم همین است:"در زمان مناسب کنار هم مسیر مناسب قرارتان دهیم"

تامین سرمایه

ایده ها از سرمایه گذاری بر رویاها شکل می گیرند

.با توجه به مساعدت نهادها و صندوق های سرمایه خانه خلاق برای تامین سرمایه مورد نیاز تیم ها نیز میزبان شماست.با این امید که این چرخه فعال سرمایه گذاری منجر به خلق و رشد کسب و کارهای پویا و پایدار شود.

مشاوره و منتورینگ

قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن!

حالا که در این مسیر ماجراجویانه قدم برداشتید باید بدانید هر ماجراجویی نیاز به یک "راه بلد" دارد. راه بلدی که زیر و بم کار را بداند و دلسوزانه هدایت کند. در خانه خلاق با این راه بلد های کار آزموده همراهتان خواهیم کرد که برای رسیدن به هدف نهایی چراغ باشند و همدل.ما هم مثل شما می دانیم که مشاوره گرفتن یک میان بر امن و دقیق است.

فضای کار

شما به میز و تجهیزات نیاز ندارید ، بلکه به اتمسفری نیاز دارید تا فکرتان را به حرکت در بیاورد.

در خانه خلاق محیطی فراهم شده تا سبک تازه ای به مفهوم "کار" بدهد. رویارویی با آدم های متفاوت در فضایی متفاوت شما را محکوم به خلاقانه تر فکر کردن می کند.اینجا فقط فضای کار نیست بلکه فضای تغییر سبک کار است.

آموزش

وقتی تصور کنید همه چیز را آموخته اید خلاقیت از بین می رود!

در خانه خلاق از زاویه دیگری به یادگیری نگاه می کنیم. هدف این است که "آموزش" را در راستای "اجرا" قرار دهید. یعنی آنچه فرامی گیرید لازمه ی کارتان باشد. آموختن به ایده ها و کسب و کارها مهم ترین پایه ی این میزبانی ست.بنابراین  اساتید حوزه های مختلف را در کنار هنرجویان و آموزش پذیران قرار می دهیم تا به سبک خودمان شاهد فراگیری شما باشیم.